Din återförsäljare av solvärme i Göteborg

I takt med ökade utmaningar för miljön och stigande priser på el har intresset för solvärme skjutit i höjden. Vi på Porthalla VVS AB säljer och installerar lösningar för dig som vill ha solvärme i form av så kallade solfångare. De är färdiga att användas direkt till att tillföra energi till värmepumpar. Med våra solfångare kan vanliga privatpersoner ta till vara på energin från solen, enkelt och smidigt! Vi är diplomerade solvärmeinstallatörer via Svensk Solenergi.

Fördelar med solvärme

Varför ska du då satsa på solenergi från en solfångare? Det finns en rad olika fördelar, som till exempel:

  • Bra för miljön
  • Gratis energi som inte belastas med avgifter
  • Minskar slitaget på övrig energiutrustning
  • Bra för framtiden
Kontakta oss